کتابچه خلاصه مقالات در دست تهیه و ویرایش بوده و تا پنجم خرداد درفت ابتدایی برای مشاهده در سایت قرار خواهد گرفت.