چهارمین جشنواره ایمونولوژی ایران

اردیبهشت 1402

جهت تجلیل از اساتید، پژوهشگران و فناوران برتر ایرانی در بخش های زیر برگزار می کند:

الف- بخش اساتید و پژوهشگران برگزیده

 • 1- استاد یا پژوهشگر

 • 2- دانشجو

ب- بخش پژوهش های برگزیده

 • 1- طرح پژوهشی

 • 2- مقاله

 • 3- کتاب

 • 4- اختراع یا فرآورده

ج- بخش مراکز علمی- تحقیقاتی برگزیده

 • 1- گروه آموزشی ایمونولوژی

 • 2- دانشجو

ج- بخش مراکز علمی- تحقیقاتی برگزیده

 • 1- گروه آموزشی ایمونولوژی

 • 2- مرکز تحقیقاتی

 • 3- شرکت دانش بنیان

لطفا فرم پیوست شده را همراه با تصویر اسکن شده مدارک و مستندات لازم جهت بررسی به پست الکترونیک iranimmunofestival@gmail.com ارسال فرمائید.

همچنین می توانید پس از ارسال فرم به آدرس ایمیل فوق، مدارک را به آدرس دفتر انجمن نیز ارسال نمائید.

آدرس دفتر انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:

تهران - کارگر شمالی – پایین تر از بزرگراه جلال آل احمد – خیابان مجد – پلاک 15 – طبقه دوم

دانلود فرم
Copyright © 2023 International Congress of Immunology and Allergy (ICIA).