کنگره شانزدهم ایمونولوژی و آلرژی در نظر دارد برای اولین بار با هدف ارتقاء سطح کیفی مقالات و همچنین ایجاد انگیزه در افراد خوش ذوق تصاویر تالیفی طراحی شده توسط دانشجویان و اساتید که در قالب مقالات مروری منتشر شده اند را پس از طی مراحل داوری و ارزیابی توسط افراد متخصص به نمایش بگذارد و به سه اثر برتر نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

شرایط شرکت در بخش تصویرسازی علمی

  1. موضوع تصاویر ارسالی باید در حوزه ایمونولوژی باشد

  2. تصاویر باید دارای کپشن و توضیحات کافی باشند

  3. تصاویر ارسالی باید تالیفی باشند و تنها استفاده از وکتورها یا اجزای طراحی شده در تصویر مجاز است (فاقد اجزا و المان های کپی شده از سایر تصاویر باشند)

  4. مقاله مروری حاوی تصویر مربوطه منتشر شده باشد و فایل PDF آن در دسترس باشد

  5. تصاویر به همراه کپشن، اطلاعات نویسندگان، و Doi در یک فایل Word با سایز و حجم حداکثر ۱ مگابایت در سایت کنگره و پنل فرد ثبت نام شده بارگزاری گردد

  6. حداکثر تعداد تصاویر  جهت ارسال به کنگره دو اثر برای هر فرد ثبت نام شده می باشد

  7. پس از طی مراحل داوری آثار برگزیده باید در فرمت و قالب ارائه شده توسط کمیته اجرایی کنگره به صورت پوستر چاپ و در زمان و مکان اعلام شده ارائه گردند

  8. قبل از نمایش آثار فرد ارائه دهنده باید توسط نویسنده مسئول مقاله منتشر شده حاوی تصویر از طریق ایمیل تایید گردد (آدرس ایمیل مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد)

  9. پس از ارزیابی و داوری مرحله دوم که بدنبال ارائه تصویر در نمایشگاه کنگره خواهد بود از سه اثر برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.