13th International Congress of Immunology and Allergy , Tabriz , IRAN

به استحضار می رساند سیزدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران در روزهای 7 الی 10 اردیبهشت ماه 1395، با شکوه هر چه تمام تر برگزار گردید.